займ на карту мгновенно займ на карту быстро займ на карту с плохой кредитной историей
RADYO Kİ powered by Kocaeli Üniversitesi
Radyo Kİ > Haberler > AVUKATLIK BİR SANATTIR

AVUKATLIK BİR SANATTIR

Nisan 5th, 2019

 

5 Nisan 1958’de İzmir’de toplanan baro temsilcileri bir çatı örgüt kurulmasını önermiş ve oylamalara uygun bulunarak Türkiye Barolar Birliği temelleri atılmış. 1969 yılında Türkiye Barolar Birliği kurulmuştur.1987 yılında yapılan Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda yapılan toplantı ile 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanmaya karar verilmiştir.

 

 

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Başkanı Prof. Dr. Müslüm Akıncı, 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü kapsamında konuşmak üzere bugün (05.04.2019) Cansu Demiray ve Mustafa Gökhan’ın sunduğu Radyo K.İ.’nin haber aktüel programı Güne Bakış’a konuk oldu.

Prof. Dr. Müslüm Akıncı, avukatlığın tanımı hakkında bilgiler vererek, “Avukatlık, kamu hizmeti gören bir serbest meslektir. Avukatlık aynı zamanda sanattır. Avukatın, kamu hizmeti görmesi işlev ve öz disiplin bakımından son derece önemlidir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Avukatlık uyuşmazlıkları çözme sanatı olarak da görülür. Avukatların uğraş konusu çoğunlukla hukuki uyuşmazlıklardır. Avukatlar ceza yargılamasında kimi durumda mağdur lehine savcıya yardımcı olmak mağdurun haklarını savunmak kimi hallerde de şüphelinin ya da failin haklarını savunmak ve hukuken doğruyu bulmak yönünde bir çaba içerisindedir. Hukuk uyuşmazlıklarında da benzer bir konumu vardır.” dedi.

 

3S Kuralı

Akıncı, Avukatlık mesleğinin aynı zamanda bir sanat olduğunu kaydederek, “Sabır-Saygı-Sezgi (feraset) olgunluğu ile savunmasını yapacağı kişiyi dinleyip pozitif hukuk kurallarının kendisine bahşettiği haklarını elde etmesinde yardımcı olur. Üstün algılama yeteneği, dürüstlük, sadakat, şeffaflık gibi özniteliklerle hareket ederek bunu başarabilir. Avukat, eski Yunanca ’da üstün, ayrıcalıklı ve güzel konuşan anlamına gelen ‘AdvoCatus’ sözcüğünden türemiş ve batı dillerine geçmiştir. O nedenle etkili hitabet ve güven verici yaklaşımı ile saygınlık içinde mesleğini idame ettirebilir.” ifadelerini kullandı.

 

“Hukuk Fakültesi Öğrencisinde Muhakeme Yeteneği Şart”

Hukuk Fakültesi öğrencilerinde aranılan özelliklerden birisinin muhakeme yeteneği olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akıncı , “Hukuk Fakültesi öğrencilerinin olaylar ve olgular arasında ilişkiler kurabilme ve bunu normlarla ilişkilendirebilmesi, çözüm üretebilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Somut ve soyut verilerden hareketle analiz yapabilme yeteneği gerektiği için bir matematik tabanına sahip olunması gerekiyor. Kendini yenileme kapasitesine sahip olma, sürekli araştırma ve derin gözlem yapma yeteneği mesleğin başarısında çok önemli katkılar sunar. Öte yandan “doğruluk” avukatlıkta ve genel olarak hukukçu kimliğinde hakkın aranması ve teslim edilmesinde son derece gerekli meziyetlerdir.” dedi

Prof. Dr. Müslüm Akıncı, hukuk kavramının günümüzdeki tanımından bahsederek, sözlerini şöyle sonlandırdı;

“Çağımızda Hukuk Kurumu gelişen teknoloji ve sosyal ilişkilerin karmaşıklığı ve girift yapısıyla paralel niteliğe bürünmüştür. Hem usül hem de maddi hukuk boyutuyla kişinin sahip olduğu haklarını savunması oldukça zordur. Çağımız mikro uzmanlıklar çağıdır. Hukuk da artık karmaşık mevzuat dizgesine sahip bir alandır. Herkesin uğraş alanına giren her konuda uzman olması beklenmemelidir. ‘Her derde deva avukatlık’ dönemi geride kalmıştır. Belli alanlardan uzmanlaşmış avukatların başarı şansı daha yüksektir.”

 

Haber: Zilan KÖKERER (Radyo K.İ.)

RADYOKİ